Μπορεί προσδοκίες για ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μέσα στις αμέσως επόμενες βδομάδες να μην είναι ενθαρρυντικές, πλην όμως η μόνη απόφαση που αναμένεται να ληφθεί εντός του μήνα θα αφορά την ενεργοποίηση του πακέτου με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.

Χθες ο Ανέβ Γιάνσε, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) γνωστοποίησε ότι ο ESM αύξησε κατά 14% τις χρηματοδοτικές του ανάγκες για το 2017, προκειμένου να «καλύψει» το επιπλέον κόστος από την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Πλέον, οι μακροπρόθεσμες ανάγκες του μηχανισμού εκτιμώνται σε 57 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο -εφόσον χρειαστεί- μπορεί να αναθεωρηθεί εκ νέου.

Υπενθυμίζεται πως το πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

*Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον EFSF, ώστε η σταθμισμένη περίοδος ωρίμανσής τους να αυξηθεί στα 32,5 χρόνια.

*Τη χρήση της στρατηγικής δανεισμού του EFSF και του ESM ώστε να μειωθεί ο επιτοκιακός κίνδυνος για την Ελλάδα, χωρίς όμως οι αποφάσεις να συνεπάγονται επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για τις πρώην χώρες του προγράμματος. Μεταξύ των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν είναι η ανταλλαγή χρεογράφων του EFSF/ESM που είχαν εκδοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η είσοδος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σε προγράμματα ανταλλαγής επιτοκίων (επιτοκιακά swaps), ώστε να μετριαστεί ο επιτοκιακός κίνδυνος, αλλά και η υιοθέτηση προγραμμάτων συνδυασμένης χρηματοδότησης για τις μελλοντικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος.