Αυξημένες 4,2% εμφανίστηκαν οι εξαγωγές το Νοέμβριο, με τη συνολική αξία τους να διαμορφώνεται στα 2,21 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Ανοδο 2,9% εμφάνισαν και οι εισαγωγές, στα 3,77 δισ. ευρώ, με το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,2% σε ετήσια βάση. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο 2016 ανήλθε στο ποσό των 3.771,4 εκατ. ευρώ (4.060,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.663,4 εκατ. ευρώ (3.921,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 32,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2016 ανήλθε στο ποσό των 2.216,6 εκατ. ευρώ (2.401,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.127,4 εκατ. ευρώ (2.291,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 166,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Νοέμβριο 2016 ανήλθε σε 1.554,8 εκατ. ευρώ (1.659,5 εκατ. δολάρια) έναντι 1.536,0 εκατ. ευρώ (1.630,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,2%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 134,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 40.096,7 εκατ. ευρώ (44.445,4 εκατ. δολάρια) έναντι 39.893,2 εκατ. ευρώ (44.169,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσίαζοντας αύξηση 0,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.918,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 23.150,2 εκατ. ευρώ (25.809,7 εκατ. δολάρια) έναντι 23.645,0 εκατ. ευρώ (26.339,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 351,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 ανήλθε σε 16.946,5 εκατ. ευρώ (18.635,7 εκατ. δολάρια) έναντι 16.248,2 εκατ. ευρώ (17.830,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.567,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,8%.