Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι η δύναμη και η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ. και άνω) ενισχύθηκε οριακά τον Δεκέμβριο 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Αρχής, η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον τελευταίο μήνα του 2016 σημείωσε οριακή αύξηση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Δεκεμβρίου 2015, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014.

Το ίδιο διάστημα, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω βελτιώθηκε επίσης κατά 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2015, έναντι υποχώρησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014.