Μείωση εμφάνισε τόσο η δύναμη όσο και η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, υποχώρησε οριακά τον Ιούνιο του 2016 κατά 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Ιουνίου 2015, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014.

Το ίδιο διάστημα, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, περιορίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς κατέγραψε μείωση κατά 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2015, και έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014.