Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2012 υποχώρησε τον Ιούλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων καταγράφοντας μείωση για έβδομο συνεχή μήνα, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οπως μεταδίδει το Stockwatch, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα επαρχιακά γραφεία εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2017 έφτασε τα 31.670 πρόσωπα σε σχέση με 30.577 τον προηγούμενο μήνα και 36.112 τον περσινό Ιούλιο.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε Ιούλιο στα 33.423 πρόσωπα σε σύγκριση με 33.649 τον Ιούνιο και 37.845 τον Ιούλιο του 2016.

Ο αριθμός των ανέργων είναι ο χαμηλότερος από τον Φεβρουάριο του 2012 που ανερχόταν στους 33.413. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016 σημειώθηκε μείωση 4.442 προσώπων ή 12,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.103 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.006), του εμπορίου (μείωση 725), της μεταποίησης (μείωση 488) και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 327).

Ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων καταγράφηκε στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο (5.678) και στους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας (4.377). Κατά επαγγελματική κατηγορία, οι περισσότεροι άνεργοι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές αλλά και καθαριστές, κλητήρες και ανειδίκευτοι εργάτες.