Η Ελβετία είναι, σύμφωνα με την HSBC, η καλύτερη χώρα για όσους εργάζονται σε διαφορετική χώρα από τη δική τους (συγκεκριμένα το πρακτορείο χρησιμοποιεί τον όρο 'expats' που χαρακτηρίζει τους υπηκόους χωρών που εργάζονται, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, σε μια ξένη χώρα).

Σύμφωνα με την έκθεση της (ελβετικής) τράπεζας, η Ελβετία είναι η καλύτερη χώρα για να είναι κανείς 'expat' αφού ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται σε 188.275 δολάρια, διπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο και ο υψηλότερος στον κόσμο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 69% δήλωσαν ότι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας έχει βελτιωθεί στη χώρα ενώ το 61% δήλωσαν ότι η εργασιακή κουλτούρα είναι πολύ καλύτερη απ' ότι στην χώρα τους.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται η Γερμανία και η Σουηδία.

diagr.png

expats_ranking.png