Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε στο τέλος του Ιουλίου, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 10.000 την εβδομάδα που έληξε στις 22 Ιουλίου, στις 244.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, παρέμεινε αμετάβλητος στις 244.000.

Οι αιτήσεις βρίσκονται κάτω από το επίπεδο των 300.000 για 125 διαδοχικές εβδομάδες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί από τις αρχές του 1970.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ανθρώπων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας υποχώρησε κατά 13.000 στα 1,96 εκατομμύρια.

Περίπου 16,6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ μετά το 2010, με την ανεργία να βρίσκεται στο 4,4%.