Εντός της εβδομάδας οι βασικοί μέτοχοι της ΓΕΚΕ (Ξενοδοχείο President) που πλέον κατέχουν ποσοστό 93,13% στην εταιρεία θα αποφασίσουν τι θα πράξουν σχετικά με την παρουσία της στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Οι επιλογές που έχουν είναι είτε να προχωρήσουν σε μια δημόσια πρόταση με στόχο την αποχώρηση της εταιρείας από το Χ.Α., είτε να παραμείνει η εισηγμένη στο ταμπλό, ενεργοποιώντας οι βασικοί μέτοχοι διαδικασίες μείωσης του ποσοστού τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω placement ή μέσα από άλλη διαδικασία.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων η εταιρεία εκτιμά πως το δεύτερο εξάμηνο του 2016 εξελίχθηκε ικανοποιητικά και έτσι το σύνολο της περασμένης οικονομικής χρήσης αναμένεται να κλείσει με μια σημαντικού ύψους κερδοφορία, αλλά θα είναι μειωμένη από τα επίπεδα των 2,54 εκατ. ευρώ όπου είχε διαμορφωθεί το 2015.