Θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, όπως έχει δείξει κάμποσες φορές το παρελθόν, η μετοχή της ΕΧΑΕ είναι από αυτές που... αποζημιώνουν τους μετόχους τους, ιδίως μέσω παροχής μερίσματος ή με επιστροφές κεφαλαίου. Και αυτό έπραξε και τώρα, με την απόφαση να μοιράσει φέτος στους μετόχους της 0,3 ευρώ ανά τίτλο, αν και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από τα 9 εκατ. ευρώ στο 1,4 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση των κερδών, στελέχη της αγοράς υποστηρίζουν ότι η ΕΧΑΕ είναι μια εταιρεία με αυξομειώσεις κερδών, αναλόγως συνθηκών, και, κατά συνέπεια, εάν τώρα, που είναι ο τζίρος στα... κάτω του, δίνει τέτοια μερίσματα, γιατί να μην το πράξει και σε καλύτερες συνθήκες;