Η επιφυλακτικότητα έχει επανέλθει στο Χ.Α., με την πλειοψηφία των αναλυτών να επισημαίνουν πως οι προσδοκίες για το Eurogroup της 15ης Ιουνίου παραμένουν χαμηλά - και χαμηλά θα παραμείνει η ψυχολογία των ενεργών παικτών στο Χρηματιστήριο, καθώς η αγορά στην παρούσα φάση δεν έχει τίποτα θετικό να προεξοφλήσει. Σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό κλάδο, η τεχνική του εικόνα έχει επιδεινωθεί μετά την ευκολία με την οποία διασπάστηκε ο απλός ΚΜΟ των 30 ημερών στις 986 μονάδες. Οι αμέσως επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στα πρόσφατα χαμηλά των 919 μονάδων και στο ανοιχτό «gap» στις 894,57 μονάδες.