Απέφυγε η διοίκηση της Ιnform Λύκος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης να κάνει προβλέψεις για τη φετινή χρονιά και μίλησε για εσωτερικούς στόχους.

Η διοίκηση της εισηγμένης τόνισε πως στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι μια αντίστοιχη επίδοση με αυτήν του 2016 για την Ελλάδα και μια αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών στην αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας.

Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, θα είναι περιορισμένες. Η εταιρεία έχει προγραμματίσει για φέτος επενδύσεις γύρω στις 600.000-700.000 ευρώ, ωστόσο εξετάζονται και νέα σχέδια, για τα οποία όμως δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα οριστικές αποφάσεις.