Αλλαγές και στον ΕΝΦΙΑ για το 2016 και μάλιστα αναδρομικά φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή.

Ειδικότερα χάνουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από τόκους 300 ευρώ, δηλαδή έχουν καταθέσεις άνω των 38.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πληρώσουν φέτος ολόκληρο το ποσό του φόρου που θα προκύψει.

Έτσι, άνεργοι ή εργαζόμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, χάνουν τις εκπτώσεις αυτές ή και την πλήρη απαλλαγή που δικαιούνταν, εφόσον έκαναν το «λάθος» και έχουν αφήσει στην τράπεζα καταθέσεις ύψους 50.000 ευρώ.

Επίσης εξαιρούνται από την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εάν έχουν εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ. Σύμφωνα με τον νόμο, οι μειώσεις που ισχύουν σήμερα στον ΕΝΦΙΑ αφορούν:

Απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ έχει κάθε φορολογούμενος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

– Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

– Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, αν κάποιος φορολογούμενος πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, χάνει την έκπτωση του 50% αν έχει και εισοδήματα από τόκους πάνω από 300 ευρώ.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ ή άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον:

– Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Με τη νέα ρύθμιση ακόμα και αν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια χάνουν την έκπτωση του 100% αν έχουν εισοδήματα από τόκους πάνω από 600 ευρώ.