Με την έκπτωση του άγαμου θα φορολογούνται οι γυναίκες σύζυγοι καθώς την έκπτωση φόρου θα την λαμβάνουν μόνο οι άντρες που τυπικά τους βαρύνουν τα παιδιά.

Η κυβέρνηση στο θέμα του αφορολογήτου ορίου εμφανιζόταν διατεθειμένη αυτό να μειωθεί από τα 9.500 ευρώ σήμερα στα 9.091 ευρώ για όλους.

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση υποχώρησε στις πιέσεις των δανειστών και συνέδεσε το ύψος του αφορολόγητου με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένους.

Με τον τρόπο αυτό έκπτωση φόρου ύψους 2.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο ύψους 9.091 ευρώ θα δικαιούνται μόνο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες με δυο ή περισσότερα παιδιά. Για τα νοικοκυριά με ένα παιδί η έκπτωση φόρου μειώνεται στις 1.900 ευρώ, ήτοι αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ και για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά το αφορολόγητο όριο μειώνεται στις 8.182 ευρώ, ήτοι η έκπτωση φόρου πέφτει στα 1.800 ευρώ!

Προσοχή! Με την έκπτωση φόρου των 1.800 ευρώ που επέβαλε η κυβέρνηση δεν θα φορολογηθούν μόνον οι άγαμοι, αλλά και οι γυναίκες σύζυγοι σε οικογένειες με παιδιά, διότι την αυξημένη έκπτωση φόρου των 2.000 ή 1.900 ευρώ θα την λαμβάνουν μόνον οι άντρες σύζυγοί.

Η κλίμακα

Η έκπτωση φόρου θα δίνεται στον φόρο που προκύπτει από την παρακάτω κλίμακα μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών:

-22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος

-29% για τα επόμενα 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ)

-37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ)

-45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ

Παράδειγμα

Οικογένεια μισθωτών με δυο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ το 2015 πλήρωσε φόρο 200 ευρώ. Η ίδια οικογένεια το 2017 θα πληρώσει συνολικά φόρο 600 ευρώ για τα εισοδήματα του 2016, δηλαδή τριπλάσιο φόρο σε σχέση με το 2015.