Η υψηλή φορολογία, οι αυξημένες προκαταβολές φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση στα νοικοκυριά, τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στην εφορία.

Από το τέλος Ιουλίου έως και το τέλος Ιανουαρίου 2018 οι φορολογούμενοι καλούνται να εξοφλήσουν συνολικές φορολογικές οφειλές ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ανέρχεται φέτος σε 3,7 δισ. ευρώ, τον φετινό ΕΝΦΙΑ που ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ και τα τέλη κυκλοφορίας που ανέρχονται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριου αναμένεται να ενταθούν τα προβλήματα καθώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα:

Φόρος εισοδήματος. Τον Ιούλιο πληρώθηκε η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, με αρκετούς φορολογουμένους, όπως προαναφέρθηκε, να μην καταφέρνουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Στα τέλη Σεπτεμβρίου καταβάλλεται η δεύτερη δόση και τον Νοέμβριο η τρίτη και τελευταία δόση.

ΕΝΦΙΑ. Τα εκκαθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο στα τέλη Αυγούστου. Η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία στα τέλη Ιανουαρίου 2018.

Tέλη κυκλοφορίας. Στα τέλη Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2018.

Οι επιλογές

Οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να αποπληρώσουν τους φόρους τους είναι οι εξής: είτε να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική κάρτα τους είτε να καταφύγουν στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Συνεχώς φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η χρήση πιστωτικών καρτών καθώς οι δόσεις μπορεί να φτάσουν τις 12 και είναι άτοκες, σε αντίθεση με την πάγια ρύθμιση της Εφορίας, και επιπλέον παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους φορολογούμενους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας είναι, βεβαίως, ο κάτοχος της να διαθέτει πιστωτικό όριο.

Αν ο φορολογούμενος δεν διαθέτει πιστωτική ή το όριο της πιστωτικής του δεν είναι επαρκές, τότε η μία δυνατότητα είναι ο φορολογούμενος να βασιστεί στη ρύθμιση του νόμου 4152/2013, για την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Προϋπόθεση για ένταξη σε αυτήν είναι τουλάχιστον ένα μέρος της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος) να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ενώ προβλέπεται επιβάρυνση με ετήσιο τόκο ύψους 5%. Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με νέες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει και αυτές στην πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους.

Η άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι να αξιοποιήσει τη ρύθμιση του νόμου 4174/2013, για την οποία ωστόσο οι αιτήσεις γίνονται μόνο στις εφορίες.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να ρυθμιστούν τόσο ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, όμως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στη ΔΟΥ αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική του κατάσταση από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους χωρίς ρύθμιση, αλλά και η δυνατότητα του να είναι συνεπής στη ρύθμιση.