Με το νέο μνημόνιο προβλέπεται φόρος από το 2018 της τάξης του 15% από το πρώτο ευρώ στο εισόδημα μέσω Airbnb μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο.

Από 12.001 έως 35.000 ευρώ ο φόρος αγγίζει το 35%, ενώ αυξάνεται κατά 10%, δηλαδή εκτινάσσεται στο 45%, όταν το εισόδημα είναι άνω των 35.001 ευρώ το χρόνο.

Ουσιαστικά το εισόδημα αυτό από το 2018 προστίθεται στο υπόλοιπο ειδόδημα των ιδιοκτητών ακινήτων και το κράτος ζητάει… μερίδιο.

Για την ακρίβεια ο φόρος είναι τόσο υψηλός που το κράτος σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάει σχεδόν τα μισά έσοδα.