Την ουσιαστική επαναφορά του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι βασικές αρχές του οποίου θα επανέλθουν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2018, θέτει η κυβέρνηση ως κομβικό σημείο της αναπτυξιακής στρατηγικής, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Στο πλαίσιο της 106ης Συνόδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Γενεύη η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι για την κυβέρνηση η αναπτυξιακή στρατηγική επικεντρώνεται στην εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας, τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Έκανε λόγο για την επίτευξη προόδου καθώς «το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί σχεδόν κατά 4,5%, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, η αναλογία μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας είναι σήμερα υπέρ των πρώτων, ενώ, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας βαίνει μειούμενο».