Μπορεί ο Γουίλμπορ Ρος να περιμένει ακόμη απόδοση των επενδύσεών τους στις ελληνικές τράπεζες, αλλά ο Πρεμ Γουάτσα, ο ισχυρός άνδρας της Fairfax, δηλώνει ευχαριστημένος για τις δικές του, και ειδικότερα για τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου Μυτιληναίος.

Με δήλωσή του στο Bloomberg, επιβεβαίωσε την ισχυρή υποστήριξή του στο σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου Μυτιληναίος, για τη δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας με την απορρόφηση όλων των θυγατρικών εταιρειών. Στη δήλωση της Fairfax αναφέρεται ότι το σχέδιο μετασχηματισμού «δημιουργεί ισχυρές συνέργειες και αναμένεται να δημιουργήσει υπεραξίες για όλους τους μετόχους». Στην ίδια δήλωση ο κ. Γουάτσα τονίζει ότι η Fairfax παραμένει «εξαιρετικά σίγουρη για τις προοπτικές του ομίλου» και την ικανότητα της διοίκησης «να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες και βιώσιμες αξίες».

Η παραπάνω τοποθέτηση ήρθε μετά την κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου να αποφασίσει τη συγχώνευση και απορρόφηση όλων των βασικών εταιρικών μορφών του ομίλου υπό την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών. Χωρίς να αξιολογούνται πλήρως οι προοπτικές που διαμορφώνει το ενιαίο σχήμα για νέες επενδύσεις και εξάπλωση δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο, οι αρχικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στην επίτευξη άμεσων σημαντικών βελτιώσεων μεγεθών, που διευκολύνουν την επέκταση των στόχων της.

Ειδικότερα για το 2017, εκτιμάται ότι το ΕΒΙTDA της ενιαίας εταιρείας θα ανέλθει σε 307 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7%, τα καθαρά κέρδη τηςσε 190 εκατ. ευρώ, από 121 εκατ., και τα κέρδη ανά μετοχή σε 1,3 ευρώ, έναντι 1 ευρώ.

Πέραν των περίπου 20 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην εξοικονόμηση λόγω των λειτουργικών συνεργειών που επιτυγχάνει το νέο, ενιαίο σχήμα, δημιουργείται όφελος 17 εκατ. ευρώ από την κατάργηση των μετοχών μειοψηφίας της ΜΕΤΚΑ, τα χρηματοπιστωτικά έξοδα μειώνονται κατά 13 εκατ. ευρώ λόγω χαμηλότερου κόστους δανεισμού, ενώ η βελτιστοποίηση των όρων φορολόγησης αποτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ.

Η νέα εταιρεία που δημιουργείται με την απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo από τον Ομιλο Μυτιληναίος αποκτά πλέον το απαραίτητο μέγεθος και τη δυναμική για την καλύτερη πρόσβασή της σε αγορές κεφαλαίων.

Αυτό δημιουργεί άριστες οικονομικές συνθήκες μέσω της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών, δυνατότητα δραστικής μείωσης του δανεισμού, έως και μηδενισμό, στο άμεσο μέλλον (επίτευξη βελτιωμένων οικονομικών δεικτών), καθώς και πλήρη ευελιξία για να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στη διάρκεια πρόσφατης ενημέρωσης των αναλυτών, ο πρόεδρος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι οι προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος απαιτούν πλέον την παροχή στους πελάτες ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Αυτές μπορεί να ξεκινούν από τη χρηματοδότηση, περνούν στην κατασκευή και συντήρηση, για να καταλήξουν στη λειτουργία παραγωγικών συγκροτημάτων ή κάθε είδους υποδομών.

Από την εφημερίδα "Επένδυση"