Το 45% των μετοχών της «Σουρωτής ΑΕ» έχει συγκεντρώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία Dimerra του Ιβάν Σαββίδη και βρίκσεται πλέον στην τελική ευθεία για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας.

Είτε αγοράζοντας ποσοστό από ομάδα μικρομετόχων που κατέχει άνω του 10% είτε μέσω της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου που πρόκειται να αποφασιστεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση, είναι πια φανερό ότι μπορεί να ξεπεράσει και το 51%.

Ήδη ο νέος μέτοχος, με το 45% του συνόλου των μετοχών της Σουρωτής, ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν τα εξής τρία:
1) Να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο
2) Να γίνουν οι διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15 εκ. ευρώ.
3) Να καταρτιστεί business plan με σκοπό τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό.

Η εταιρεία πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή, που υπόσχεται πολλά για την ανάπτυξή της και τη διατήρηση της αυθεντικότητας του brand, αφού τόσο με νέες επενδύσεις όσο και με τις νέες στρατηγικές κινήσεις για την επέκταση του δικτύου της, η αναπτυξιακή της πορεία είναι δεδομένη.

Ωστόσο, πολλά μένει να ξεκαθαριστούν όπως η τελική στάση της Coca Cola του έταιρου διεκδικητή, που πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ξεπεράσει το 20%. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές της, θα πουλήσει το ποσοστό που συγκέντρωσε, ή θα το διατηρήσει παραμένοντας στρατηγικός επενδυτής στη Σουρωτή. Από την πλευρά της Dimerra έχει σταλεί το μήνυμα, ότι είναι ευπορόσδεκτη ως στρατηγικός επενδυτής, που θα βοηθήσει με τη δύναμή του, στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα περίπου μήνα και η αύξησης κεφαλαίου που θα ακολουθήσει θα οριστικοποιήσει τα ποσοστά των συμμετεχόντων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Στην πολυμετοχική Σουρωτή συμμετείχαν αρχικά 1.200 μικρομετόχοι οι οποίοι κατείχαν το 56% των μετοχών (οι περισσότεροι από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αρκετοί από αυτούς εργαζόμενοι στην εταιρία) και ο Δήμος Θέρμης με 15%, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 5%. Σήμερα εκτός από το 45% της Dimerra, υπόλοιποι μέτοχοι είναι η Cοca Cola με σχεδόν 20%, και ομάδα μικρομετόχων με πάνω από 10% και τα υπόλοιπα στο Δήμο Θέρμης, και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.