Σε διαδικασία εκκίνησης βρίσκεται η πώληση των Σελόντα και Nηρέα έπειτα από τις αποφάσεις που έλαβαν οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών - μετόχων των δύο εταιρειών. 

H πώληση των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του εγχώριου κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας είχε ήδη αποφασιστεί από τα δ.σ. των τραπεζών και αναμένονταν να γίνουν οι πρώτες ενέργειες από το σύμβουλο της πώλησης. 

Οι Πειραιώς, Eurobank, Εθνική και Alpha (κατέχουν το 75,9% και 82,11% σε Νηρέα και Σελόντα αντίστοιχα) έχουν συμφωνήσει με τη Lazard για τη δομή του διαγωνισμού. Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες το teaser θα είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ώστε να ξεκινήσει το due diligence των δύο εταιρειών από τις PwC και Alvarez and Marsal. Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί και έλεγχος των αποθεμάτων των εταιρειών από εξειδικευμένη (πιθανότατα Νορβηγική) εταιρεία.

Το πρώτο ουσιώδες σκέλος του διαγωνισμού για την πώληση των Νηρέα και Σελόντα θα λάβει χώρα το Φθινόπωρο, με την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών. Οι ιδιοκτήτριες τράπεζες έχουν γίνει ήδη αποδέκτες σημαντικού ενδιαφέροντος από ξένα και εγχώρια επενδυτικά σχήματα, εταιρείες και επιχειρηματίες του κλάδου.

Οι τέσσερις τράπεζες, στις οποίες πέρασε ο έλεγχος των δύο εταιρειών έπειτα "κούρεμα” και μετοχοποίηση των υποχρεώσεων τους, επιδιώκουν να πάρουν τουλάχιστον πίσω τα χρήματα που έβαλαν. Εν προκειμένω στόχος είναι να επιτευχθεί μια μείωση της τάξης των 350 εκατ. ευρώ των ισολογισμών τους μέσω απομόχλευσης, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας (εφόσον δεν υπάρξουν περιπλοκές) να αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 – αρχές 2018.