Καθιερώνεται όπως όλα δείχνουν στη νοτιοανατολική Ευρώπη η επιχειρηματική πολιτική των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), προφανώς ως μία διέξοδος στην επιχειρηματική ανυδρία των τελευταίων ετών.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την τελευταία έκθεση της Ernst & Young που δείχνει μια αύξηση 12% στις συγχωνεύσεις συνολικά στην κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ ειδικότερα για την Ελλάδα η αύξηση είναι της τάξης του 27%.  

Στη χώρα μας καταγράφηκαν 28 Σ&Ε, με συνολική αξία 1,7 δις που σημαίνει αφενός αύξηση 27% ως προς τις επιχειρηματικές κινήσεις και αφετέρου 33% ως προς την αξία. Το 2014 είχαν καταγραφεί 22 Σ&Ε αξίας  1,33 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά της Pharmathen από τη Βρετανική BC Partners Ltd έναντι 642,5 εκατ. δολ. και της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά από τη Γαλλική Imerys έναντι 634,1 εκατ. δολ. είναι δύο από τις δέκα μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες.  Το 46% των Σ&Ε στην Ελλάδα ήταν ενδοσυνοριακές, ενώ το 39% πραγματοποιήθηκαν από επενδυτές του εξωτερικού και το 14% κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού.

Οι τρεις μεγαλύτερες συμφωνίες ήταν οι εξαγορές της Finansbank στην Τουρκία από την Qatar National Bank έναντι 2,94 δις δολαρίων, της Τσεχικής CGS Holdings από τη Σουηδική Trelleborg AB (1,26 δισ. δολ.) και της Slovak Telekom από τη Deutsche Telekom (940 εκατ. δολ.).

 Στην πρώτη θέση είναι και πάλι η Τουρκία με 312 Σ&Ε προς 10,8 δις δολάρια. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η Πολωνία, με 278 συμφωνίες αξίας 7,55 δισ. δολ. και η Τσεχία με 185 συμφωνίες αξίας 7,18 δισ. δολ.

Όμως τη μεγαλύτερη αύξηση ως προς την αξία κατέγραψε η Σερβία (315%), ενώ αύξηση σημειώθηκε εκτός της Ελλάδας σε Σλοβακία, Ρουμανία, Πολωνία και Ουγγαρία. Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε Κροατία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία.

Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στις Σ&Ε έφθασε το 78%. Τα υψηλότερα ποσοστά χρηματοοικονομικών επενδυτών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Οι περισσότερες συμφωνίες αποτελούσαν ενδοσυνοριακές συναλλαγές (49% από 53% το 2014), ενώ το 39% πραγματοποιήθηκαν από επενδυτές του εξωτερικού και μόνο το 12% κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού.

Το μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών εκτός συνόρων κατέγραψαν η Τουρκία και η Τσεχία (38), ενώ με βάση το ποσοστό των εξωστρεφών συμφωνιών προηγήθηκαν η Κροατία (33%) και η Τσεχία (21%). Τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνιών από επενδυτές του εξωτερικού προσέλκυσαν η Σλοβακία (63%) και η Ρουμανία (60%).

Οι περισσότερες συμφωνίες Σ&Ε καταγράφηκαν στον τομέα της πληροφορικής (184 συμφωνίες που αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου), της βιομηχανίας (167) και των υπηρεσιών (121). Ωστόσο, με βάση τη μέση αξία των συμφωνιών για τις οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία προηγούνται οι τράπεζες & χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (213 εκατ. δολ.), οι μεταφορές & logistics (107 εκατ. δολ.) και οι τηλεπικοινωνίες & media (83 εκατ. δολ.).