Τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,90 ευρώ/μετοχή για το έτος χρήσης 2016 ενέκρινε η γενική συνέλευση της Μότορ Όιλ Α.Ε.

Η εταιρεία στις 19 Δεκεμβρίου του 2016, κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ/μετοχή και επομένως, το υπόλοιπο μέρισμα ανέρχεται σε 0,70 ευρώ/μετοχή.

Σημειώνεται ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολογίζεται σε 0,595 ευρώ/μετοχή και θα καταβληθεί τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου.