Σε επενδύσεις αλλά και αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού αναμένεται να κατευθυνθούν οι πόροι που θα προκύψουν από την επικείμενη δημόσια εγγραφή για την έκδοση του εταιρικού ομολόγου της House Market, της 100% θυγατρικής του ομίλου Φουρλή.

Αναλυτικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση,  η οποία αναμένεται να φθάσει έως τα 40 εκατ.ευρώ και θα διενεργηθεί στο διάστημα 28-30 Σεπτεμβρίου,  θα κατευθυνθούν στη μείωση δανεισμού (αφορά ποσό 10,5 εκατ.ευρώ) που έχει σχηματίσει η 100% θυγατρική της House Market, εταιρία Trade Logistics, η οποία έχει στην ευθύνη της την υποδομή logistics του ομίλου.  Ακολούθως, ποσό 8 εκατ.ευρώ  θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις στο δίκτυο της αλυσίδας (κυρίως ανακαινίσεις αλλά και δημιουργία pick up points IKEA) κατά τη προσεχή τριετία. Τέλος μέρος των αντληθέντων θα εξυπηρετήσει το κεφάλαιο κίνησης, αναγκαίο για τις κυκλικές ανάγκες προμηθειών της ΙΚΕΑ.

Αν και οι «γραμμές» χρηματοδότησης από τις τράπεζες είναι ανοιχτές για τον όμιλο, η διοίκηση του αποφάσισε να προχωρήσει στην ομολογιακή έκδοση, αφενός γιατί μπορεί να την υποστηρίξει θεμελιωδώς και αφετέρου γιατί εκτιμά ότι πρόκειται για ένα σημαντικό επενδυτικό θεσμό. Το δε κόστος της έκδοσης (5,25% για την πενταετή διάρκεια του ομολογιακού δανείου) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το μέσο όρο του συνολικού δανεισμού του ομίλου.

Σημειώνεται ότι στο β’ τρίμηνο της χρήσης, ο όμιλος Φουρλή προχώρησε σε σημαντική αναδιάρθρωση δανεισμού των θυγατρικών σε Βουλγαρία και Κύπρο, συνεχίζοντας την ενεργή χρηματοοικονομική διαχείριση. Συγκεκριμένα, αναχρηματοδοτήθηκαν 43 εκατ.ευρώ δανεισμού στη Βουλγαρία, όπου επετεύχθη επιμήκυνση στην 9τία αλλά και μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά 31%. Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν στην Κύπρο για την αναχρηματοδότηση δανεισμού συνολικού ύψους 13 εκατ.ευρώ με αποτέλεσμα να προκύψει μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά 31%. Σε ό,τι αφορά στον καθαρό δανεισμό του ομίλου, αυτός στο α' εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 134 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ διατηρείται η πρόβλεψη στο τέλος του 2016 αυτός να διαμορφωθεί στο επίπεδο των 115 εκατ. ευρώ.