Η αύξηση μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα αλλά και η απόδοση των επενδύσεων στο εξωτερικό αποτελούν για τον όμιλο Φουρλή τα βασικά σημεία στήριξης, εκείνα που του επέτρεψαν το 2015 να επιστρέψει στην κερδοφορία αλλά και να αναπτύσσεται μέσα στο 2016. Με βάση την εικόνα των εργασιών του σήμερα, ο πρόεδρος του ομίλου κ.Β.Φουρλής εκτίμησε κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ότι μετά την τρέχουσα χρήση θα είναι σε θέση να διανείμει μέρισμα -μετά από μια πενταετία- αποδίδοντας  στους μετόχους.

Ο ίδιος, αποτιμώντας τη διαδρομή που διήνυσε ο όμιλος μέσα στο 2015, ανάφερε ότι επιτεύχθηκε σταθεροποίηση παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την πολιτική αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εκλογικές αναμετρήσεις. Πρόσθεσε δε ότι η αγορά του λιανεμπορίου συνεχίζει να υποχωρεί με υψηλούς ρυθμούς και στο α’ τετράμηνο του 2016.  

Σ`αυτό το περιβάλλον ωστόσο υποστήριξε ότι κάποιες εταιρείες με καλή οργάνωση έχουν την ευχέρεια να κερδίζουν μερίδια αγοράς. Αναφορικά με την ωρίμανση των επενδύσεων του ομίλου, ο κ. Φουρλής αναφέρθηκε ενδεικτικά στις εξαιρετικές επιδόσεις της ρουμανικής αγοράς αλλά και στη θετική πορεία της δραστηριότητας σε Κύπρο και Βουλγαρία.    

Σε ότι αφορά τους στόχους για το 2016, η διοίκηση του ομίλου -πέραν της πιθανής επαναφοράς της μερισματικής πολιτικής- προετοιμάζει ένα δεκαετές business plan που θα καθορίσει την πορεία του έως το 2025. Οι αμεσότεροι δε στόχοι είναι η διαρκής διεύρυνση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα, αλλά και η αύξηση της χρήσης των ψηφιακών μέσων προκειμένου ο όμιλος να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες τάσεις του λιανεμπορίου.

Στον ίδιο τόνο ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ.Α.Πεταλάς, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την περαιτέρω πορεία του ομίλου σημειώνοντας ότι το β`τρίμηνο κινήθηκε ακόμη καλύτερα από το πρώτο του 2016. Ανάφερε ωστόσο ότιπροκλήσεις στο εγχώριο περιβάλλον παραμένουν σοβαρές, τονίζοντας ότι ο όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις “με έναν κόμπο στο στομάχι… για το αν τα πράγματα θα πάνε γρήγορα καλύτερα στην Ελλάδα”. Αναφερόμενος στα σημαντικότερα επιτεύγματα του ομίλου την τελευταία 5ετία ο κ. Πεταλάς παρουσίασε την εξέλιξη πέντε σημαντικών δεικτών: α) συνολικά assets, που ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ το 2015 από 441 εκατ. ευρώ το 2010, β) κεφάλαιο κίνησης στα 5 εκατ. ευρώ από 95 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, γ) καθαρή θέση στα 158 εκατ. ευρώ από 188 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με μείωση κατά 30 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των απομειώσεων εξαιτίας της κρίσης στην ελληνική αγορά δ) σταθερό καθαρό δανεισμό στα 125 εκατ. ευρώ από 116 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και ε) EBITDA με οριακή πτώση στα 33 εκατ. ευρώ το 2015 από 47 εκατ. ευρώ το 2010 κι ενώ η πτώση στο λιανεμπόριο συνεχίζεται και ειδικά στην αγορά οικιακού εξοπλισμού ξεπερνά στο συγκεκριμένο διάστημα το 75%.

Σημείωσε επίσης ότι ο όμιλος το 2015 κατάφερε να πετύχει αύξηση της επισκεψιμότητας στα δίκτυα που ελέγχει κατά 4%, βελτίωση του μεριδίου αγοράς του κατά 1,5%, επέκταση στο κανάλι των ηλεκτρονικών πωλήσεων για την ΙΚΕΑ σε Κύπρο και Βουλγαρία, ανάπτυξη σημείων Ikea στη Βάρνα της Βουλγαρίας, ανάπτυξη νέου logisUc center για την Intersport καθώς και 4 νέα καταστήματα για το δίκτυο της εταιρείας. Eπίσης ανέπτυξε 6 καταστήματα The Athlete`s Foot, ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό του στα 3.822 άτομα, πέτυχε σημαντική βελτίωση σε projects όπως το εμπορικό κέντρο So\a Ring Mall στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο Ρέντη αλλά και στα Οινόφυτα, καθώς και ισορροπημένη αποεπένδυση από τον κλάδο ηλεκτρονικών (Fourlis Trade/Service One). Ετσι έκλεισε την οικονομική χρήση με αύξηση 5,2% στις πωλήσεις, βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1,5 μ.β. στο 41,5%, αύξηση EBITDA (συγκρίσιμο) κατά 50% στα 32,6 εκατ. ευρώ και επιστροφή στο επενδεδυμένο κεφάλαιο (ROIC= καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων / επενδεδυμένα κεφάλαια) 5,8%, ήτοι αύξηση κατά 4,7 μονάδες.