Μετά τη σημερινή ματαίωση της γενικής συνέλευσης η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι ορίστηκε  νέα για τις 23 Δεκεμβρίου.

Αποκλειστικό θέμα συζήτησης αποτελεί η διανομή των κερδών των προηγούμενων ετών - χρήσεων, συνολικού ύψους 40,5 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή συνέλευση αναβλήθηκε λόγω παρέμβασης των εργαζομένων, καθώς η επιστροφή κερδών στους μετόχους θεωρείται βήμα για την πώληση ενός επιπλέον ποσοστού της ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες.