Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16/3/2016 ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ.Δημήτριος Γιαννακίδης υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή.

 

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Γιαννακίδη.