Την έξοδο στις διεθνείς αγορές ομολόγων στη διετία 2017-2018 ανάλογα με τις συνθηκες θα επιδιώξει ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, όπως ανήγγειλε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος, Γρήγορης Στεργιούλης.

Την ίδια στιγμή ο όμιλος πέτυχε νέα εντυπωσιακά αποτελέσματα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ομίλου Στάθης Τσοτσορός θέτοντας ταυτόχρονα ως στόχους για την επόμενη πενταετία την διαμόρφωση κερδών EBITDA 700 εκατ. ευρώ και μείωση δανεισμού κατά 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα τη διανομή μερίσματος 0,20 (0,17 καθαρό ποσό) ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία αποκοπής την 3η Ιουλίου και πληρωμής τη 10η Ιουλίου.

Ειδικότερα, ο κ. Στεργιούλης τόνισε ότι στόχος της εταιρίας για τη διετία 2017- 2018 είναι η βελτίωση του χρηματοδοτικού μίγματος και κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο εξετάζεται η εξοδος στις αγορές αναλόγως συνθηκών στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Ο κ. Τσοτσορός στην ομιλία του έκανε γνωστά τα αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου του έτους. Σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2016, έτος που ήταν για τον Όμιλο η χρονιά των ιστορικών ρεκόρ, σε κέρδη, παραγωγή και εξαγωγές- κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 386 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 40,3%, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν άνοδο 126% στα 156 εκατ. ευρώ, η παραγωγή αυξήθηκε εκ νέου κατά 10%.

Οι όγκοι πωλήσεων ενισχύθηκαν κατά 14% στους συνολικά 4 εκατ. ΜΤ (Μετρικούς Τόνους), οι εξαγωγές ακολούθησαν ανάλογη πορεία με άνοδο σχεδόν 13%,ενώ σε ιστορικό υψηλό κινήθηκε το μερίδιο στην εγχώρια εμπορία που ξεπέρασε το 32%.

Κεντρικός στόχος του Πενταετούς Προγράμματος παραμένουν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και η υψηλή μερισματική απόδοση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε σε:

 

✓ Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας όλη τη περίοδο 2017-2021, με συντηρητικές παραδοχές και μειωμένα περιθώρια κατά 27% από το 2018 και εξής, με EBITDA περί τα 700 εκατ. ευρώ


✓ Μείωση του δανεισμού και των υποχρεώσεων κατά 1.050 εκατ. ευρώ.


✓ Μείωση κατά 50% του χρηματοοικονομικού κόστους, έως το 2021.


✓ Συνεχή καταβολή και σταδιακή αύξηση του ποσού των μερισμάτων, με στόχο το 50% των λειτουργικών ταμειακών ροών.