Με τα ζητήματα βιωσιμότητας να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες, τα PEFs έχουν πλέον αρχίσει να ανταποκρίνονται στην απαίτηση των επενδυτών για υπεύθυνες επενδύσεις.

Από τους 111 διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στην Παγκόσμια Έρευνα Υπεύθυνων Επενδύσεων PE (Global PE Responsible Investment Survey) της PwC, οι τέσσερις στους δέκα (41%) δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν επιπλέον τίμημα για μια εταιρεία η οποία έχει ισχυρές επιδόσεις ESG.

Το 40% δήλωσε ότι οι χαμηλές επιδόσεις σε ESG τους οδηγούν στο να ζητήσουν σημαντικές εκπτώσεις ή ακόμη και να αποχωρήσουν από μια συμφωνία.

Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια προόδου, καθώς μόνο το 14% δήλωσε ότι έχει λάβει επιπλέον τίμημα στην πώληση που σχετίζεται με τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα ESG, ίσως γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό των PEF (38%) επικεντρώνεται στις επενδύσεις του σε τέτοια ζητήματα.

Τα PEFs εντοπίζουν και άλλους κινδύνους τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, το 85% εμφανίζονται προβληματισμένα γύρω από θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά μόλις το 27% αυτών έχει λάβει μέτρα. Το 64% των PEFs δηλώνουν προβληματισμένοι για την ισότητα των φύλων μέσα στους ίδιους τους οίκους PE –στην δική τους οργάνωση, αλλά σύμφωνα με την έρευνα μόλις οι μισοί (46%) έχουν λάβει μέτρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Phil Case, διευθυντής Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων της PwC δήλωσε σχετικά:

«Ο τομέας των PEFs αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο κλάδο, ο οποίος
επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του από "αδιάφορος" σε "υπεύθυνος" και από λιγότερο σε
περισσότερο διαφανής. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στη φετινή έρευνα με τη συμμετοχή 111 PEFs από
22 χώρες από όλον τον κόσμο.

Στην πλειονότητά τους, τα PEFs έχουν δεσμευτεί πλέον δημοσίως να επενδύσουν υπεύθυνα (70%) και
είτε εφαρμόζουν ήδη επισήμως πολιτική υπεύθυνων επενδύσεων, είτε θα το πράξουν σύντομα (96%).

Δεδομένου, μάλιστα, ότι το 83% δημοσιοποιούν στους επενδυτές τους τη δραστηριότητά τους σε θέματα
ESG, ελάχιστα πράγματα παραμένουν πλέον "ιδιωτικά".

Παρατηρούμε πως έχει παγιωθεί η πεποίθηση ότι η αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να δημιουργήσει αξία – αυτή είναι η οπτική μέσω της οποίας τα PEFs αντιμετωπίζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις».

Η προσέγγιση στη διαχείριση ζητημάτων ESG έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο από την τελευταία φορά που η PwC διενέργησε έρευνα στον κλάδο της διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων το 2013.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρωτοπορούν στην προσέγγιση των υπεύθυνων επενδύσεων, μολονότι οι ασιατικές εταιρείες έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη πρόοδο όπως προκύπτει από την έρευνα.

Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, ολοένα περισσότερα PEFs –ιδίως στη Γαλλία– θεωρούν αξιόλογα τα οφέλη των πρωτοβουλιών ESG. Ένας στους πέντε αποτιμούν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών τους σχετικά με ζητήματα ESG –ποσοστό που διπλασιάστηκε σχεδόν στην τελευταία τριετία.

Τα PEFs έχουν αγκαλιάσει τη διαχείριση ESG ως καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία υλοποίησης
επιχειρηματικών συμφωνιών, με το 60% να δηλώνουν πλέον ότι εξετάζουν τις εταιρείες τις οποίες στοχεύουν για κινδύνους και ευκαιρίες σε επίπεδο ESG.

Όπως προσέθεσε ο Phil Case:

«Ελάχιστοι περίμεναν ότι ο κλάδος των PEFs θα αναλάμβανε δράση για να αποκομίσει τα σχετικά
επιχειρηματικά οφέλη –και πολύ σωστά έπραξε. Οι υπεύθυνες επενδύσεις κρύβουν ισχυρά οικονομικά
οφέλη τα οποία είναι εμφανή σε όλη τη διάρκεια του κύκλου μιας επιχειρηματικής συμφωνίας.

Από τα φετινά αποτελέσματα προκύπτει ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των κινδύνων
σαν κινητήριος δύναμη και μικρότερη στην πίεση των επενδυτών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην
αξία που επιτυγχάνεται από την αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων ESG. Μπορεί αρχικά η
κινητήρια δύναμη να ήταν οι επενδυτές αλλά οι επιχειρηματικοί παράγοντες πλέον συνηγορούν υπέρ της
υιοθέτησης των αρχών διαχείρισης ESG.

Είτε πρόκειται για την διερεύνηση στοχευμένων εταιριών για παραλήψεις που μπορεί να προκαλέσουν
την επιβολή προστίμων ή να πλήξουν την φήμη τους σε βάθος χρόνου, είτε πρόκειται για απαίτηση
υψηλότερων αποδόσεων κατά την ολοκλήρωση μίας συμφωνίας, η αποτελεσματική διαχείριση των
ζητημάτων ESG αποτελεί τη σωστή προσέγγιση για τον περιορισμό της έκθεσης σε κινδύνους και την
αύξηση των αποδόσεων».

Μετά την επικύρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) το 2015, οι πιέσεις προς τις επιχειρήσεις εντείνονται, καθώς τα κράτη υιοθετούν νέους κανονισμούς και πολιτικές με στόχο την επίτευξη των 17 αυτών παγκόσμιων στόχων.

Για πρώτη φορά, η PwC επιχείρησε να καταγράψει σε αυτή την έρευνα τις απόψεις των οίκων PEFs σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Malcolm Preston, Υπεύθυνος Παγκόσμιας Βιωσιμότητας της PwC, δήλωσε σχετικά: «Ένα εντυπωσιακό ποσοστό των PEFs δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για εναρμόνιση των δραστηριοτήτων ESG με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 44% σκοπεύουν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό της δραστηριότητάς τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην ουσία, οι στόχοι αυτοί αποτελούν ένα μέσο μετριασμού των επιχειρηματικών κινδύνων που απορρέουν από ζητήματα βιωσιμότητας.

Οι κυβερνήσεις θα αναζητήσουν βοήθεια από τις επιχειρήσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Όσο μεγαλύτερη εναρμόνιση υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές των επιχειρήσεων και των κρατών για την επίτευξη αυτών των στόχων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για όλους.

Αυτή η δέσμευση έναντι των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η σταθερή σχέση με το κράτος είναι πιθανό να προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων».