Το «γεφύρι της Άρτας» θυμίζει η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης ενημέρωσε τους θεσμούς για ένα νέο σχέδιο, που προβλέπει την παραμονή στο Δημόσιο ποσοστού 51% κατά τα πρότυπα του ΑΔΜΗΕ, καθώς επίσης και ότι δεν δεσμεύεται για τι θα πράξουν τα ΕΛΠΕ σχετικά με τη διάθεση του 35% που κατέχουν στον ΔΕΣΦΑ.

Δεδομένου ότι το συνολικό ποσοστό του Δημοσίου στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στο 65%, το σχέδιο Σταθάκη προβλέπει πώληση του 14%, ποσοστό που δύσκολα θα προσελκύσει επενδυτή στην περίπτωση που τα ΕΛΠΕ δεν διαθέσουν το δικό τους ποσοστό στο σύνολό του ή και εν μέρει.

Οι θεσμοί δεν έχουν απαντήσει ακόμα στην εν λόγω πρόταση και ως εκ τούτου, το ζήτημα του ΔΕΣΦΑ παραμένει σε εκκρεμότητα.

Πάντως το υπουργείο, σύμφωνα και με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Σταθάκη, πάντως, προετοιμάζεται για την πρόσληψη συμβούλου που θα αναλάβει την επικαιροποιημένη αποτίμηση του ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να ξεκινήσει ο νέος διαγωνισμός.