Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψήφιων, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικό φύλαξης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προσελκύουν οι προκηρύξεις του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνονται στην “δέσμη” των 1.314 θέσεων, για τους οποίους είχε λάβει έγκριση ο φορέας στις αρχές του μήνα (βλέπε παλαιότερο ρεπορτάζ του dimosio.gr εδώ).

Η κατανομή των έως τώρα προκηρυγμένων θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 772 θέσεις, ΔΕ Νυκτοφυλάκων, 50 θέσεις, και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, τρεις θέσεις. Το προσωπικό θα συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών. Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, βάσει της προϋπηρεσίας τους, του χρόνου ανεργίας, της οικογενειακής τους κατάστασης, καθώς και του αριθμού των ανήλικών τέκνων που μπορεί να έχουν.

Διαβάστε περισσότερα στο dimosio.gr