Τη διαφωνία τους με το προωθούμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που θεσπίζει την υποχρεωτική και αποκλειστική διενέργεια όλων των αγορών και πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου μέσω του κρατικού "Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου" εκφράζουν οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ, που στην πλειονότητά τους αξιοποιούν την εμπορική διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η θέσπιση ενός κρατικού μονοπωλίου εκεί που λειτουργεί στην πράξη μια αγορά, δεν προσφέρει καμία λειτουργική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης του διαφημιστικού χρόνου και κατά πάσα βεβαιότητα θα δημιουργήσει νέα εμπόδια και βάρη στη λειτουργία της αγοράς, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΣΕΒ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί καταστρατήγηση τόσο των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας όσο και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που προστατεύεται από το Κοινοτικό δίκαιο. Το νομοσχέδιο, προϊόν ελλιπούς διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς, αγνοεί την ιδιαιτερότητα του διαθέσιμου τηλεοπτικού χρόνου ως αντικειμένου ελεύθερης και ευέλικτης διαπραγμάτευσης των μερών. 

"Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση μέτρων για την επίτευξη της διαφάνειας, την πάταξη των φαινομένων φοροδιαφυγής και νόθευσης του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων είναι εφικτή μέσω λιγότερο δεσμευτικών και δυσανάλογων του σκοπού του νομοθέτη ρυθμίσεων. Γνώμονα των ρυθμίσεων πρέπει να αποτελέσουν οι αρχές του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου , για διατήρηση της ευελιξίας, ενίσχυση του ανταγωνισμού και τήρηση της αρχής της ελάχιστης δυνατής κρατικής παρέμβασης", αναφέρεται.

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιθυμεί την ψηφιοποίηση της διαφημιστικής αγοράς μπορεί να προτείνει τη δημιουργία ιδιωτικών ηλεκτρονικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης του διαφημιστικού χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων επιχειρηματικής εκπροσώπησης καθώς και τις διεθνείς πρακτικές.