Πιο φθηνές θα είναι οι συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως γονικές παροχές, δωρεές, συστάσεις εταιρειών, μισθωτήρια κ.ά, μετά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων του Ταμείου Νομικών, σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση «αποτέλεσμα της κατάργησης των πόρων αυτών είναι η σημαντική μείωση του κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας, η οποία καθίσταται πλέον οικονομικότερη».

Για παράδειγμα:

*σε περίπτωση σύνταξης συμβολαίου γονικής παροχής διαμερίσματος αξίας αντικειμενικού προσδιορισμού 100 χιλιάδων ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης μετά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, μειώνεται κατά 775 ευρώ

*σε περίπτωση σύνταξης μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου αξίας 50 χιλιάδων ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης μετά την  κατάργηση, μειώνεται κατά 650 ευρώ

*σε περίπτωση σύνταξης συμβολαίου δωρεάς από παππού σε εγγονό ακινήτου αντικειμενικής αξίας 200 χιλιάδων ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μειώνεται κατά 1.550 ευρώ.