Τον μήνα Ιούνιο του 2017 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.945 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 12.434 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 28,2%.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή μείωση 2,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούνιο του έτους 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2017 ανέρχονται σε 10.809 έναντι 9.583 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 12,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούριων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2017, ανήλθε σε 4.236 έναντι 5.387 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 21,4%. Αύξηση 11,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2017 ανέρχονται σε 3.926 έναντι 5.036 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 22,0%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 84.590 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 72.530 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 16,6 %. Αύξηση 9,2% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015. Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 ανέρχονται σε 54.107 έναντι 50.549 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 15.854 έναντι 20.388 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 22,2%. Αύξηση 4,7% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015. Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 ανέρχονται σε 14.364 έναντι 19.001 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 24,4%.