Αύξηση 18,3% κατέγραψαν τον Νοέμβριο τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά (καινούρια ή μεταχειρισμένα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο συγκεκριμένο διάστημα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 10.528 αυτοκίνητα έναντι 8.892 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Σημειώνεται ότι αύξηση 15,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τo Νοέμβριο του 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2016 ανέρχονται σε 6.439 έναντι 6.344 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούριων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Νοέμβριο του 2016, ανήλθε σε 2.209 έναντι 1.898 τον αντίστοιχο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 16,4%.

Αύξηση 12,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Νοέμβριο του 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2016 ανέρχονται σε 2.035 έναντι 1.763 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 15,4%.

Στην περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 121.303 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 106.680 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%. Αύξηση 14,1% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014. Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανέρχονται σε 79.702 έναντι 74.020 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την περίοδο Ιανουαρίου -Νοεμβρίου 2016 ανήλθε σε 37.386 έναντι 33.275 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%. Αύξηση 1,9% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014.

Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανέρχονται σε 34.864 έναντι 31.251 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6%.