Δύσκολο προβλέπεται το φθινόπωρο για 1.500.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς τα «ραβασάκια» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την καταβολή των εισφορών κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν το 2016, θα αρχίσουν να φτάνουν στα χέρια τους λίγο μετά τα καλοκαιρινά μπάνια. Το «σκωτσέζικο ντους» θα υποστούν κυρίως όσοι είχαν μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα πέρυσι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταβάλουν υψηλότερες εισφορές. Μάλιστα, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον εισφορές 11% επί του καθαρού εισοδήματος του 2016.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι δήλωσαν για το 2016 καθαρό εισόδημα μεγαλύτερο από το 2015 θα κληθούν να πληρώσουν αναλόγως υψηλότερες εισφορές από τον Οκτώβριο, ενώ θα πρέπει, αναδρομικά, να καταβάλουν τη θετική διαφορά μεταξύ των εισφορών που κατέβαλαν με βάση το εισόδημα του 2015 και εκείνων που θα έπρεπε να καταβάλουν με βάση το εισόδημα του 2016.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που δήλωσε καθαρό εισόδημα 9.000 ευρώ για το 2015, με βάση το εισόδημα αυτό προέκυψαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου μηνιαίες εισφορές κύριας σύνταξης - υγείας ύψους 211 ευρώ. Ο ίδιος επαγγελματίας, επειδή δήλωσε μεγαλύτερο εισόδημα το 2016, και συγκεκριμένα 11.000 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλει μηνιαία εισφορά 256 ευρώ! Δηλαδή ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα πληρώσει 45 ευρώ παραπάνω τον μήνα και 540 ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα, μεταξύ της μηνιαίας εισφοράς που προέκυπτε με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015 (211 ευρώ) και της μηνιαίας εισφοράς με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 (256 ευρώ) υπάρχει διαφορά 45 ευρώ. Η μηνιαία αυτή διαφορά θα πρέπει να πληρωθεί αναδρομικά κάθε μήνα για περίπου εννέα μήνες μαζί με τις τρέχουσες εισφορές που θα προκύψουν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη λόγω των ατελειών του ΕΦΚΑ 57.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάνε στο... ταμείο για να πληρώσουν αναδρομικές εισφορές. Και αυτό γιατί οι ασφαλισμένοι αυτοί είτε δεν έλαβαν εγκαίρως τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των εισφορών τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, είτε δεν έγινε η μεταβολή των στοιχείων τους. Με άλλα λόγια, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι, αν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις αστοχίες στη λειτουργία του Υπερταμείου, θα καταβάλουν διπλές εισφορές κάθε μήνα για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Αυτό θα συμβεί γιατί, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, οι αναδρομικές εισφορές θα αναζητηθούν με καταβολή μίας επιπλέον εισφοράς ή διαφοράς κάθε μήνα, αρχής γενομένης με την αποπληρωμή του Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, περίπου 350.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον εισφορές 11% επί του καθαρού εισοδήματός τους υπέρ των προαναφερθέντων ασφαλιστικών κλάδων που υπάγονται πλέον στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχετικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 και θα πρέπει να ξεκινήσει η καταβολή τους μαζί με εκείνη των εισφορών κύριας σύνταξης - υγείας (26,9%) μετά το καλοκαίρι. Μοιραία, ένας μηχανικός με εισόδημα 15.000 ευρώ το 2016 από το φθινόπωρο θα πρέπει να πληρώνει εισφορές 483,75 ευρώ μηνιαίως (26,9% + 11 για επικούρηση).

*Από την εφημερίδα "Επένδυση"