Εως τις 30 Ιουνίου του 2018 αντί της 31 Οκτωβρίου του 2016 θα τρέχει η διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών συνταξιοδοτήσεων, όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση της Εφης Αχτσιόγλου και του Γιώργου Χουλιαράκη.

Στην νέα απόφαση προβλέπεται ότι «οι ΟΚΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΔΟΥ. Το πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται την 30.6.2018».

Προβλέπεται μάλιστα στήριξη και από τον προϋπολογισμό καθώς προκαλείται έκτακτη δαπάνη η οποία ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ύψους στα 325.000.000 ευρώ. Το ποσό αναλύεται σε 25.000.000 ευρώ για το έτος 2017 και σε ύψος 300.000.000 ευρώ για το έτος 2018.