Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, παραμονή του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου! Τέσσερα μαχητικά κι ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου των Τούρκων έκαναν 46 παραβιάσεις!

Σ΄όλες τις περιπτώσεις αναχαιτίστηκαν και σε δύο απ΄ αυτές η αναχαίτιση εξελίχθηκε σε εμπλοκή.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (4 α/φ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 46

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.