Συνεχίζουν να επιδεινώνονται οι εμπορικές αξίες και τα μισθώματα όσο και στα επίπεδα ζήτησης οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ.

Οι πιέσεις στις εμπορικές αξίες και τα μισθώματα των οικιστικών και των επαγγελματικών ακινήτων συνεχίστηκαν και τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, αν και με μικρότερη ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αναφέρει η ΤτΕ.

Στην αγορά των κατοικιών, η μείωση των τιμών συνεχίστηκε και το 2016, με πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Ενδεικτικά, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το γ' τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 1,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, έναντι μείωσης 6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

iv15

Σωρευτικά από το 2008 (μέσα επίπεδα) έως το γ' τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 41,7%, ενώ η υποχώρηση των τιμών εξακολουθεί να είναι εντονότερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα: -43,8% και Θεσσαλονίκη: -45,6%), καθώς και στα παλαιότερα και μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις σχετικά ακριβότερες περιοχές της χώρας.

Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, η τάση σταθεροποίησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών που καταγράφηκε κατά το 2015 (-0,1%) συνεχίστηκε και κατά το α' εξάμηνο του 2016, με οριακή αύξηση των τιμών κατά 0,2% σε σχέση με το β' εξάμηνο του 2015. Ωστόσο, μικρές μειώσεις καταγράφονται ακόμη στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (-0,5%).

Οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες κατά το 2015 εξακολούθησαν να εμφανίζουν σημαντικούς ρυθμούς μείωσης, της τάξεως του 3,5% για το σύνολο της χώρας, το α' εξάμηνο του 2016 παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης, με το ρυθμό μείωσης να δια- μορφώνεται πλέον στο 0,8% σε σχέση με το β' εξάμηνο του 2015.

Τέλος, αναφορικά με τα μισθώματα γραφείων και καταστημάτων, κατά το α' εξάμηνο του 2016 καταγράφηκαν τάσεις σταθεροποίησης σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξά- μηνο, με ρυθμούς μεταβολής 0,7% και -0,3% αντίστοιχα.

iv17

Οι προσδοκίες

Oι ελαφρά πτωτικές, αλλά και σταθεροποιητικές σε ορισμένες περιπτώσεις, τάσεις στις τιμές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα. Όπως αναφέρει η ΤτΕ, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός υποχώρησης των τιμών αναμένεται τελικά να επηρεαστεί και από το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν υπό προϋποθέσεις να αναστρέψουν ενδεχόμενες αρνητικές προσδοκίες.

Οι υψηλές αποδόσεις, των επαγγελματικών κυρίως ακινήτων, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί σε όλο το φάσμα κατηγοριών ακινήτων, αλλά και με πρόσθετους παράγοντες όπως η δυναμική του τουρισμού και η ανάπτυξη των υποδομών, θα μπορούσαν να αναδείξουν τα ακίνητα ως δυναμική επενδυτική επιλογή.

Ωστόσο, οι παγιωμένες αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην οικονομία αλλά και η συνεχής περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα, είτε αυτή αφορά το εισόδημα είτε το κεφάλαιο είτε τις άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις, αναστέλλουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, με άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και στο σύνολο της οικονομίας.

Η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων προϋποθέτει επομένως, εκτός από την οριστική σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος, και διαρθρωτικές ενέργειες ―πρωτίστως στον τομέα της φορολόγησης― ώστε να αναδειχθούν και να γίνουν πραγματικά ελκυστικές οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα.

Αυξημένες οι νέες οικοδομικές άδειες

Ενώ οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ακολουθούν πτωτική πορεία, βελτίωση εμφάνισε ο οικοδομικός κλάδος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑT για τον Σεπτέμβριο του 2016.

Συγκεκριμένα, οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες (ιδιωτικές - δημόσιες) ανήλθαν σε 1.074, αντιστοιχώντας σε 211.200 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) επιφάνειας και 909.100 κυβικά μέτρα (κ.μ.) όγκου.

Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε άνοδος κατά 1,00% στον αριθμό των αδειών, κατά 18,4% στην επιφάνεια και κατά 17,2% στον όγκο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015.

Όσον αφορά την ιδιωτική δραστηριότητα, οι νέες άδειες διαμορφώθηκαν σε 1.061, αντιστοιχώντας σε 197.700 τ.μ. επιφάνειας και 863.600 κ.μ. όγκου. Ως εκ τούτου, κατεγράφη αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των αδειών, κατά 19,5% στην επιφάνεια και κατά 18,3% στον όγκο.

Παράλληλα, οι άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 13, αντιστοιχώντας σε 13.600 τ.μ. επιφάνειας και 45.500 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου στον συνολικό οικοδομικό όγκο διαμορφώθηκε στο 5,0%.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 7,0% στον αριθμό των αδειών, κατά 16,6% στην επιφάνεια και κατά 33,5% στον όγκο.