Περαιτέρω βελτίωση εμφάνισε ο οικοδομικός κλάδος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑT για τον Σεπτέμβριο του 2016.

Συγκεκριμένα, οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες (ιδιωτικές - δημόσιες) ανήλθαν σε 1.074, αντιστοιχώντας σε 211.200 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) επιφάνειας και 909.100 κυβικά μέτρα (κ.μ.) όγκου.

Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε άνοδος κατά 1,00% στον αριθμό των αδειών, κατά 18,4% στην επιφάνεια και κατά 17,2% στον όγκο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015.

Όσον αφορά την ιδιωτική δραστηριότητα, οι νέες άδειες διαμορφώθηκαν σε 1.061, αντιστοιχώντας σε 197.700 τ.μ. επιφάνειας και 863.600 κ.μ. όγκου. Ως εκ τούτου, κατεγράφη αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των αδειών, κατά 19,5% στην επιφάνεια και κατά 18,3% στον όγκο.

Παράλληλα, οι άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 13, αντιστοιχώντας σε 13.600 τ.μ. επιφάνειας και 45.500 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου στον συνολικό οικοδομικό όγκο διαμορφώθηκε στο 5,0%.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 7,0% στον αριθμό των αδειών, κατά 16,6% στην επιφάνεια και κατά 33,5% στον όγκο.